Post Image

Aktif Süspansiyon Sistemlerinin Matlab/Simulink ortamında nasıl modelleneceğini öğrenin!

Bu derste mekatronik sistemlerin temel alanlarından biri olan ve matematiksel olarak modelleme uygulamalarında aktif olarak kullanılan sistem dinamiği modellerinin nasıl oluşturulduğu anlatılmaktadır. Analoji modellerinin kullanılması ve aktif bir formda enerji prensipleri ile ilişkisi bu derste verilmektedir.

Mühendislik öğrencilerinin en büyük problemlerinden olan teoriyi pratiğe dönüştürmek veya teoriyi bir simulasyon ortamına aktarma problemi spesifik olarak MATLAB uygulamaları ile aşılmaya çalışılacaktır. Matlab uygulamasının içerisinde aktif bir şekilde SİMULİNK arayüzü tercih edilmiştir. Bu programın içerisinde özellikle gerçek zamanlı/iteratif olarak sistemlerin modellenebilmesi ve zaman cevaplarının alınması hedeflenmiştir. Ayrıca bu sistemin içerisinde sisteme verilen giriş değerleri ve bu değerlerin sonuca etkisi de tartışılmıştır.

Sistem modellemenin gerçekleştirilmesi için özellikle hareket denklemleri Transfer fonksiyonu ve durum uzay modeli ile gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. Frekans tabanında verilen sistem modelleme uygulamalarında temel amaç lineer sistemlerin karakteristiklerinin elde edilmesi ve kontrol problemlerinde kullanılacak olan araçların geliştirilmesi için bir arayüz oluşturmaktır. Durum uzay modelinde ise sistemin lineer olmayan durumda bile nasıl modellenebileceğinin gösterilmesi gerçekleştirilmiştir. Özellikle Script uygulaması için MATLAB Simulink programında “matlab function” ifadelerinin aktif bir şekilde kullanılması bu dersin içeriklerinden biridir.

Ayrıca diğer bir problem olarak gerçek hayata aktarılması gereken sistem parametrelerinin teoride nasıl denklemleştirilip tasarım parametresi haline getirildiği de bu dersin aktif çıktılarından olmaktadır. Özellikle Aktif Süspansiyon Sistemlerinin anlaşılması ve malzeme seçimi/tasarım parametrelerinin 3 boyutlu uzayda eldesi ile daha sistem gerçekleştirilmeden zamana bağlı bir modelde tasarımların netleştirilmesi hedeflenmektedir.

Umarım dersimiz sizin için faydalı olur 🙂

Öğrenecekleriniz

 • Süspansiyon Sistemi
 • Oleo Strut
 • Matlab / Simulink
 • Analoji Modelleri
 • Sistem Modelleme

Gereksinimler

 • Temel Matematik Bilgisi
 • Temel Fizik Bilgisi
 • Temel MATLAB Bilgisi

Bu kurs kimler için uygun:

 • Mühendislik Öğrencileri
 • Yazılımla İlgilenen Kişiler
 • Modelleme/Kontrol Yapmak İsteyen Kişiler
Comments are closed.