Post Image

İleri Seviye C/C++ ile MultiThread yapısının detaylı kullanımını öğrenin!

Mühendislik alanında sıklıkla bilimsel/teknolojik işlerde detaylı bir şekilde yazılım araçlarını kullanarak işlerinin kolaylaştırmakta ve bununla birlikte temel işlemlerini aktif bir biçimde gerçekleştirebilmektedir. Ayrıca yazılım bilgisinin günümüzde her alanda aktif olarak kullanılması ve bu kullanımın giderek artması yeni bir dil öğrenmek gibi bu bilgileri de hayatımıza entegre etmemizi gerektirmektedir.

Yazılımın temel alanlarından olan programlama ve dil bilgisi özellikle sentaks ve semantik bilgisi ile anlam bulmakta ve bu bilgilerin çeşitli matematiksel algoritmalar ile kullanımı sonucu programlama denen aracı doğurmaktadır. Temel yazılım dilleri bilgilerinden olan C/C++ programlama hem makine kodu üretimi hem de yorumlanmayan bir dil olarak gücünü korumakta ve bu güce istinaden mühendislik uygulamalarında baskın konumda bulunmaktadır.

Günümüzdeki çeşitli yazılım kaynakları/videolarının aksine temel dil bilgisi algoritmalar ile değil, sentaks (dil kuralları) ve semantik (mantık kuralları) ile verilmelidir. Bu sebeplerden dolayı temel dillerden olan C/C++ ile programlama dersinin dili anlayarak öğrenilmesi hem işleri profesyonelleştirmekte hem de yazılan kodların diğer dillere uygun hale getirilerek kodlanmasını kolaylaştırmaktadır.

Bütün bu nedenlerden dolayı, bu kursumuzda C/C++ ile ileri seviye MultiThread Yapısının özelliklerinin sentaks ve semantik kurallar gözetilerek detaylı bir şekilde  dersi alan kişilere aktarılmaya çalışılmıştır. Standartlarla ilgili temel bilgiler verilerek dilin yazımı değil, kendisinin anlaşılması ve bizatihi temel mantığı kavranarak ezbere değil, üretken bir programcı yetiştirilmesi hedeflenmiştir.

Umarım siz de kursumuzu beğenirsiniz.

Öğrenecekleriniz

  • C++
  • Nesneye Yönelik Programlama
  • İleri Seviye C++
  • Thread
  • Multithreading

Gereksinimler

  • Temel Algoritma Bilgisi

Bu kurs kimler için uygun:

  • Mühendislik Öğrencileri
  • Yazılımla İlgilenen Kişiler
  • Modelleme/Kontrol Yapmak İsteyen Kişiler

Comments are closed.