Mini İnsansız Hava Araçları için Anten Takip Cihazı
Anten İzleyici Uygulaması

Günümüzde, mini insansız hava araçlarında (İHA) haberleşme sistemleri üzerine yapılan çalışmalar önemli hale gelmiştir. Yönlü antenler genellikle iletişim sistemlerinde kullanılır ve İHA’ları minimum hata ile sürekli ve verimli bir şekilde takip ederler. Bu amaçla İHA’dan alınan GPS verilerine dayalı olarak gerçek zamanlı otonom yönlendirme yapabilen bir “Anten Takipçisi” sistemi tasarlanmıştır. Başlangıçta sistemin 3 boyutlu katı modeli SOLIDWORKS ortamında elde edilmiş, dinamik modeli MATLAB / SimulinkTM ortamında yapılmıştır. Sistemin kontrolü için bu çalışmadaki en son yenilik olarak ayrık zamanlı model tabanlı tork oransal kontrolör, iki eksende tasarlanmış ve daha sonra STM32 kartı üzerinde simülasyon çalışmaları yapılmıştır. Simülasyon çalışmaları, pan ve tilt eksenlerinin kontrolünün etkin izleme için yeterli olduğunu ve sunulan anten takip sisteminin mobil yer kontrol istasyonlarında (GCS) kullanıma uygun olduğunu göstermiştir. Kontrolör için kısa bir örnekleme süresi kullanılarak, belirli bir referans yolu için kararlı ve hassas anten takibi sağlanmıştır. Kontrolör, yüksek doğrulukla sorunsuz bir izleme işlemini kolaylıkla gerçekleştirebilir.

Next Project
Çalkalayıcı tabla üzerinde kontrol çalışması
Çalkalayıcı Cihazı - PID Uygulaması